Porady Online

 Konsultacja prawna on-line

Sporządzam pisemne opinie prawne w zakresie zagadnień teoretycznych, a także w oparciu o analizę akt konkretnej sprawy lub dostarczone dokumenty. Ten rodzaj pomocy prawnej nie wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem.

Gwarantuję, że przekazane Kancelarii drogą elektroniczną informacje pozostają należycie zabezpieczone, a także są chronione tajemnicą zawodową.

Celem skorzystania z usługi on-line, prosimy o wykonanie następujących czynności:

1) Przesłania do Kancelarii wiadomości e-mail zawierającej zapytanie wraz z opisem problemu prawnego na adres Kancelarii: aureliusz1@poczta.onet.pl.

Niezwłocznie po otrzymaniu ww zapytania, Kancelaria prześle do Państwa e-mail zwrotny ze wskazaniem wyceny usługi prawnej oraz terminu jej realizacji.

2) Po akceptacji warunków wykonania zlecenia , prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy:
Adwokat Marek Koziara- Bank Pekao SA – 39 1240 1372 1111 0010 0103 8805

3) Po zaksięgowaniu wpłaty Kancelaria wykona dla Państwa usługę prawną- wedle indywidualnego życzenia – e-mailem lub przesyłając opinię przesyłką poleconą na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.